Orddeling av penitence

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penitence? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-i-tence

Definisjon av penitence:

1.
Remorse for your past conduct

Synonym av penitence:

noun repentance, penance, compunction, remorse, self-reproach

Siste orddelinger av dette språket