Orddeling av penitential

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penitential? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pen-i-ten-tial

Definisjon av penitential:

1.
Showing or constituting penance
Penitential tears Wrote a penitential letter apologizing for her hasty words

Synonym av penitential:

adj compunction, remorse, self-reproach
adj penitent

Siste orddelinger av dette språket