Orddeling av pennant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pennant? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pen-nant

Definisjon av pennant:

1.
The award given to the champion
2.
A flag longer than it is wide (and often tapering)
3.
A long flag
Often tapering

Synonym av pennant:

noun crown, award, accolade, honor, honour, laurels
noun flag, signal flag
noun pennon, streamer, waft, flag

Siste orddelinger av dette språket