Orddeling av pennon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pennon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pen-non

Definisjon av pennon:

1.
A long flag
Often tapering
2.
Wing of a bird

Synonym av pennon:

noun pennant, streamer, waft, flag
noun pinion, wing

Siste orddelinger av dette språket