Orddeling av penny

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penny? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pen-ny

Definisjon av penny:

1.
A fractional monetary unit of Ireland and the United Kingdom
Equal to one hundredth of a pound
2.
A coin worth one-hundredth of the value of the basic unit

Synonym av penny:

nounfractional monetary unit, subunit
noun cent, centime, coin

Siste orddelinger av dette språket