Orddeling av penny-farthing

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penny-farthing? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-ny-far-thing

Siste orddelinger av dette språket