Orddeling av penny-pinching

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penny-pinching? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-ny-pinch-ing

Synonym av penny-pinching:

adj cheeseparing, close, near, stingy, ungenerous
noun parsimony, parsimoniousness, thrift, frugality, frugalness

Siste orddelinger av dette språket