Orddeling av penological

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penological? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

peno-log-i-cal

Siste orddelinger av dette språket