Orddeling av penology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penology? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

penol-o-gy

Definisjon av penology:

1.
The branch of criminology concerned with prison management and prisoner rehabilitation

Synonym av penology:

noun poenology, criminology

Siste orddelinger av dette språket