Orddeling av pens

Prøver du å orddele pens? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

pens

Definisjon av pens:

1.
A writing implement with a point from which ink flows
2.
An enclosure for confining livestock
3.
A portable enclosure in which babies may be left to play
4.
A correctional institution for those convicted of major crimes
5.
Female swan
6.
Produce a literary work
She composed a poem He wrote four novels

Siste orddelinger av dette språket