Orddeling av pentachord

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentachord? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-ta-chord

Siste orddelinger av dette språket