Orddeling av pentacle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentacle? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-ta-cle

Definisjon av pentacle:

1.
A star with 5 points
Formed by 5 straight lines between the vertices of a pentagon and enclosing another pentagon

Synonym av pentacle:

noun pentagram, star

Siste orddelinger av dette språket