Orddeling av pentadelphous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentadelphous? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-tadelp-hous

Siste orddelinger av dette språket