Orddeling av pentagram

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentagram? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-ta-gram

Definisjon av pentagram:

1.
A star with 5 points
Formed by 5 straight lines between the vertices of a pentagon and enclosing another pentagon

Synonym av pentagram:

noun pentacle, star

Siste orddelinger av dette språket