Orddeling av pentameter

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentameter? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-tame-ter

Definisjon av pentameter:

1.
A verse line having five metrical feet

Synonym av pentameter:

noun verse, verse line

Siste orddelinger av dette språket