Orddeling av pentasyllabic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentasyllabic? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pen-ta-syl-lab-ic

Synonym av pentasyllabic:

adj syllabic

Siste orddelinger av dette språket