Orddeling av pentathlete

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentathlete? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-tath-lete

Synonym av pentathlete:

noun athlete, jock

Siste orddelinger av dette språket