Orddeling av pentathlon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentathlon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pen-tathlon

Synonym av pentathlon:

nounathletic contest, athletic competition, athletics

Siste orddelinger av dette språket