Orddeling av pentatonic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentatonic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pen-ta-ton-ic

Synonym av pentatonic:

adjgapped scale

Siste orddelinger av dette språket