Orddeling av pentazocine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentazocine? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-ta-zocine

Synonym av pentazocine:

noun Talwin, analgesic, anodyne, painkiller, pain pill

Siste orddelinger av dette språket