Orddeling av pentobarbitone

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentobarbitone? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pen-to-bar-bi-tone

Siste orddelinger av dette språket