Orddeling av penuriousness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penuriousness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

penu-ri-ous-ness

Synonym av penuriousness:

noun impecuniousness, pennilessness, poverty, poorness, impoverishment
noun stinginess

Siste orddelinger av dette språket