Orddeling av peperoni

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peperoni? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

peper-oni

Siste orddelinger av dette språket