Orddeling av pepper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pepper? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pep-per

Definisjon av pepper:

1.
Climber having dark red berries (peppercorns) when fully ripe
Southern India and Sri Lanka Naturalized in northern Burma and Assam
2.
Any of various tropical plants of the genus Capsicum bearing peppers
3.
Pungent seasoning from the berry of the common pepper plant of East India
Use whole or ground
4.
Sweet and hot varieties of fruits of plants of the genus Capsicum
5.
Add pepper to
Pepper the soup
6.
Attack and bombard with or as if with missiles
Pelt the speaker with questions

Synonym av pepper:

nouncommon pepper, black pepper, white pepper, Madagascar pepper, Piper nigrum, true pepper, pepper vine
noun capsicum, capsicum pepper plant, shrub, bush
noun peppercorn, flavorer, flavourer, flavoring, flavouring, seasoner, seasoning
nounsolanaceous vegetable
verb zest, spice, spice up
verb pelt, attack, assail

Siste orddelinger av dette språket