Orddeling av peppermint

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peppermint? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pep-per-mint

Definisjon av peppermint:

1.
Herb with downy leaves and small purple or white flowers that yields a pungent oil used as a flavoring
2.
Red gum tree of Tasmania
3.
A candy flavored with peppermint oil

Synonym av peppermint:

nounMentha piperita, mint
nounred gum, peppermint gum, Eucalyptus amygdalina, eucalyptus, eucalypt, eucalyptus tree
nounpeppermint candy, mint, mint candy

Siste orddelinger av dette språket