Orddeling av pepsinogen

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pepsinogen? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pepsino-gen

Synonym av pepsinogen:

noun enzyme

Siste orddelinger av dette språket