Orddeling av perambulation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perambulation? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

per-am-bu-la-tion

Definisjon av perambulation:

1.
A walk around a territory (a parish or manor or forest etc.) in order to officially assert and record its boundaries
2.
A leisurely walk (usually in some public place)

Synonym av perambulation:

noun walk
noun amble, promenade, ramble, saunter, stroll, walk

Siste orddelinger av dette språket