Orddeling av perambulator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perambulator? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

per-am-bu-la-tor

Synonym av perambulator:

nounbaby buggy, baby carriage, carriage, pram, stroller, go-cart, pushchair, pusher, wheeled vehicle

Siste orddelinger av dette språket