Orddeling av perceivable

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perceivable? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ceiv-able

Definisjon av perceivable:

1.
Capable of being perceived especially by sight or hearing
Perceivable through the mist
2.
Capable of being apprehended or understood

Synonym av perceivable:

adj perceptible
adj apprehensible, intelligible, graspable, understandable, comprehensible, comprehendible

Siste orddelinger av dette språket