Orddeling av perceived

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perceived? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-ceived

Definisjon av perceived:

1.
Detected by instinct or inference rather than by recognized perceptual cues
The felt presence of an intruder A sensed presence in the room raised goosebumps on her arms A perceived threat
2.
Detected by means of the senses
A perceived difference in temperature

Synonym av perceived:

adj sensed, detected
adj detected

Siste orddelinger av dette språket