Orddeling av perceiver

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perceiver? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ceiv-er

Synonym av perceiver:

noun observer, beholder, person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul

Siste orddelinger av dette språket