Orddeling av perceiving

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perceiving? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ceiv-ing

Siste orddelinger av dette språket