Orddeling av percept

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet percept? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-cept

Definisjon av percept:

1.
The representation of what is perceived
Basic component in the formation of a concept

Synonym av percept:

noun perception, perceptual experience, representation, mental representation, internal representation

Siste orddelinger av dette språket