Orddeling av perceptibly

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perceptibly? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-cep-ti-bly

Definisjon av perceptibly:

1.
In a noticeable manner
He changed noticeably over the years

Synonym av perceptibly:

adv noticeably

Siste orddelinger av dette språket