Orddeling av perception

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perception? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-cep-tion

Definisjon av perception:

1.
The representation of what is perceived
Basic component in the formation of a concept
2.
A way of conceiving something
Luther had a new perception of the Bible
3.
The process of perceiving
4.
Knowledge gained by perceiving
A man admired for the depth of his perception
5.
Becoming aware of something via the senses

Synonym av perception:

noun percept, perceptual experience, representation, mental representation, internal representation
noun conceptualization, conceptualisation, conceptuality
nounbasic cognitive process
noun cognition, knowledge, noesis
noun sensing, sensory activity

Siste orddelinger av dette språket