Orddeling av perceptive

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perceptive? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-cep-tive

Definisjon av perceptive:

1.
Of or relating to perception
Perceptive faculties
2.
Having the ability to perceive or understand
Keen in discernment A perceptive eye A perceptive observation

Synonym av perceptive:

adjsensory activity
adj perceptive, acute, discriminating, incisive, keen, knifelike, penetrating, penetrative, piercing, sharp, apperceptive, insightful, observant, observing, quick-sighted, sharp-sighted, sharp-eyed, subtle, understanding, apprehensive, discerning

Siste orddelinger av dette språket