Orddeling av perceptiveness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perceptiveness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-cep-tive-ness

Synonym av perceptiveness:

noun insight, perceptivity, sensibility
noun taste, appreciation, discernment, discrimination, secernment
noun discernment, perception
noun sensitivity, sensitiveness

Siste orddelinger av dette språket