Orddeling av perceptual

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perceptual? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-cep-tu-al

Synonym av perceptual:

adjsensory activity

Siste orddelinger av dette språket