Orddeling av perchlorination

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perchlorination? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

per-chlo-ri-na-tion

Siste orddelinger av dette språket