Orddeling av percipient

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet percipient? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-cip-i-ent

Synonym av percipient:

adj clear, discerning

Siste orddelinger av dette språket