Orddeling av percolation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet percolation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-co-la-tion

Synonym av percolation:

noun infiltration, filtration
noun cooking, cookery, preparation
noun filtration

Siste orddelinger av dette språket