Orddeling av percuss

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet percuss? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-cuss

Definisjon av percuss:

1.
Strike or tap firmly
The doctor percussed his chest and back

Synonym av percuss:

verb tap, tip

Siste orddelinger av dette språket