Orddeling av percussion

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet percussion? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-cus-sion

Definisjon av percussion:

1.
The act of playing a percussion instrument
2.
The act of exploding a percussion cap
3.
The section of a band or orchestra that plays percussion instruments
4.
Tapping a part of the body for diagnostic purposes

Synonym av percussion:

noun music
noun detonation
nounpercussion section, rhythm section, section
noun pleximetry, auscultation

Siste orddelinger av dette språket