Orddeling av peregrinate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peregrinate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pere-gri-nate

Synonym av peregrinate:

verb travel, trip, jaunt

Siste orddelinger av dette språket