Orddeling av peregrination

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peregrination? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pere-gri-na-tion

Synonym av peregrination:

noun travel, traveling, travelling

Siste orddelinger av dette språket