Orddeling av peremptoriness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peremptoriness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

peremp-tori-ness

Siste orddelinger av dette språket