Orddeling av perestroika

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perestroika? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-e-stroi-ka

Siste orddelinger av dette språket