Orddeling av perfecter

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfecter? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-fecter

Definisjon av perfecter:

1.
A skilled worker who perfects something
Although not the inventor he must be recognized as the perfecter of this technique

Synonym av perfecter:

nounskilled worker, trained worker

Siste orddelinger av dette språket