Orddeling av perfectibility

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfectibility? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-fectibil-i-ty

Definisjon av perfectibility:

1.
The capability of becoming perfect
He believes in the ultimate perfectibility of man

Synonym av perfectibility:

noun perfectability, capability, capableness, potentiality

Siste orddelinger av dette språket