Orddeling av perfectionist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfectionist? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-fec-tion-ist

Definisjon av perfectionist:

1.
A person who is displeased by anything that does not meet very high standards

Synonym av perfectionist:

noun compulsive

Siste orddelinger av dette språket